top of page

TIPS VOOR VEILIG SURFEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​>> Geef nooit enige informatie van jezelf (of een ander) door via Internet.

​>> Download nooit bestanden naar jouw computer zonder de toestemming van een ouder of een volwassene.

​>> Indien iemand online iets ongepast tegen je zegt, je lastig valt of je ongewenste e-mailberichten stuurt, vertel dit meteen aan een volwassene en rapporteer dit aan de autoriteiten.

​>> Denk eraan dat mensen op het Internet zich kunnen voordoen als personen die ze niet zijn en dat zij zich door niets zullen laten weerhouden om overtuigend over te komen.

​>> Als je gebruik maakt van chatrooms, gebruik dan een andere chat-naam (indien mogelijk) dan je gebruikersnaam of

e-mailadres.

​>> Denk eraan dat vriendschappen, relaties en conversaties via Internet nooit zo echt, persoonlijk en de moeite waard zullen zijn als wanneer deze in persoon tot stand komen. Als je echt de behoefte hebt om met iemand te praten, zoek een vriend op, of een familielid of een volwassene die je kunt vertrouwen. ​

​>> Wees behoedzaam tegenover IEDEREEN die persoonlijke informatie van jou wenst te weten.

​>> Koop nooit iets via internet zonder de goedkeuring van je ouders of voogd.

 

 

TIPS VOOR OUDERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Communiceer met uw kind. Zorg dat u zich inleeft in de activiteiten van uw kind, zorg dat u hun vrienden kent, hun hobby's en interesses.

 

>> Neemt u de tijd om uw kinderen te leren hoe ze verantwoord met Internet kunnen omgaan.

 

>> Zorg ervoor dat de computer in een drukbezochte ruimte is.

 

>> Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de computer, met programma's en met de manier waarop uw kind online communiceert.

 

>> Waar mogelijk, gebruik het Internet samen met uw kinderen.

 

>> Zorg ervoor dat u de wachtwoorden van uw kinderen om in te loggen kent – en dat niemand anders ze kent.

 

>> Zorg ervoor dat u de vrienden van uw kinderen kent – en ook hun ouders. Probeer te achterhalen welke regels/voorzorgsmaatregelen andere ouders hebben in huizen waar uw kind mogelijk tijd online zou kunnen doorbrengen.

 

>> De on-screen namen van kinderen dienen onbeduidend te zijn zodat de gebruiker niet als een kind herkend kan worden – geen schattige namen, namen van scholen of namen met het geboortejaar.​

 

>> Het is zelfs veiliger voor meisjes om een geslacht-neutrale naam of jongensnaam te gebruiken, aangezien de meeste jagers op de uitkijk zijn naar jonge meisjes.

 

>> Gebruik kind-vriendelijke zoekmachines.

 

>> Zoek uit met wie kinderen e-mailberichten uitwisselen, en sta hen alleen toe gebruik te maken van chatruimtes wanneer u daar toezicht op kunt houden.

>> Wees bewust van eventuele andere computers of toegangen tot het Internet die voor uw kind beschikbaar zijn. 

DENK     |     KLIK    |    SURF! 

select a language:

bottom of page